Hướng dẫn tạo Proxy Server VPS Centos 6,7 Có User Và Password

12776 lượt xem 17 Tháng Tám, 2019

Bài viết này tổng hợp cách tạo proxy cho bạn sử dụng riêng biệt, không để ai dùng chung, các phần mềm dò proxy cũng hạn chế.

Trong bài viết này, Mình sẽ tổng hợp các phần sau:

1. Chuẩn bị VPS

2. Phần mềm tạo Proxy server

3. Lệnh cài đặt

4. Cài đặt username, password

5. Mở port nếu proxy chưa hoạt động.

6. Lệnh remove xóa cài đặt Squid:


1. Chuẩn bị VPS
Đầu tiên: Bạn cần cài đặt Squid cho VPS linux.
VPS có thể chọn tốt nhất hiện nay là: Digitalocean, Vultr

Bạn chỉ cần 1 VPS có RAM tối thiểu là 64 MB, nếu được hơn thì tốt. Tốc độ CPU của VPS không quan trọng lắm, quan trọng là đường truyền phải có tốc độ trên 10 Mbps, nếu được từ 1 Gb trở nên, bạn sẽ có tốc độ ping vps tốt hơn.

2. Phần mềm tạo Proxy server chuẩn bị

– Phần mềm lựa chọn tốt nhất hiện nay: Squid

– Script giúp bạn cài đặt và cấu hình cho VPS của mình thành Proxy Server trong một lệnh duy nhất.

3. Lệnh cài đặt

Bạn chỉ cần login vào VPS qua SSH bằng Putty hoặc Terminal và sử dụng lệnh sau:

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 6868 -j ACCEPT && yum -y install wget && wget https://vpssim.vn/script/proxyserver/setup && chmod +x setup && ./setup

Sau khi cài đặt xong, chương trình sẽ thông báo bạn hoàn thành cài đặt. Bạn sử dụng proxy là IP của VPS và cổng kết nối là 6868 nhé.

4. Cài đặt username, password

– Chạy tiếp câu lệnh sau.

htpasswd -c -b /etc/squid/passwords PROXY_USER PROXY_PASS

– Backup file squid.conf

cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak

– Sau đó, truy cập vào file squid config tại /etc/squid/squid.conf
– Thêm vào lệnh sau:

auth_param basic program /usr/lib64/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwords
auth_param basic realm proxy
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
http_access allow authenticated

– Khởi động lại VPS:

/etc/init.d/squid start

Bây giờ, muốn dùng proxy này, bạn phải sử dụng username và password.

5. Mở port nếu proxy chưa hoạt động.

Trường hợp chưa thể truy cập. Bạn cần mở port 6868

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp –dport 6868 -j ACCEPT

Khởi động lại VPS:

/etc/init.d/iptables restart

6. Lệnh remove xóa cài đặt Squid:

Nếu bạn không muốn sử dụng Proxy server bằng VPS của mình, ta có thẻ remove xóa squid ra khỏi VPS bằng lệnh sau:

yum remove squid y

Bài viết tổng hợp và sử dụng nguồn từ: vpssim.vn, github.com

Góc bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *