Chính sách bảo mật thông tin (Infomration Privacy Policy)

* Hệ thống dexuat.com là một sản phẩm của DEXUAT.VN

1. Thu thập thông tin:
DeXuat.Com thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:
+ Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản khách hàng tại DeXuat.Com
+ Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:
+ Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của DeXuat.Com (e-mail marketing).
+ Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp hệ thống đến cho khách hàng.

3. Bảo mật thông tin:
– Hiện tại DeXuat.Com sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Hiện tại DeXuat.Com bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán Safe Hashing, Obfuscator JS để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.
– DeXuat.Com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho DeXuat.Com chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ DeXuat.Com cho quý khách.

4. Hủy nhận email từ DeXuat.Com:
Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

5. Các loại e-mail quý khách có thể nhận từ DeXuat.Com:
Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của DeXuat.Com:
– Email liên quan đến chương trình khuyến mãi, được gửi từ [email protected]
– Email liên quan tới dịch vụ và tài khoản: ,Chúng tôi có thể gửi tới quý khách những email thông báo về tình trạng tài khỏan của quý khách: ví dụ email thông báo thay đổi thông tin thành viên, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách, thay đổi dịch vụ… Các email này được gửi bằng tài khoản [email protected]
– Email khảo sát: Để nâng cao chất lượng dịch vụ và tìm hiểu thêm về các nhu cầu của khách hàng chúng tôi có tạo ra các cuộc khảo sát thông qua email nhằm thu thập phản hồi từ phía khách hàng. Email này được dùng là [email protected]
– Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ quý khách: ,Email được dùng là [email protected]
– Email thông báo bảo trì/nâng cấp dịch vụ: ,thông báo kế hoạch bảo trì và nâng cấp dịch vụ cho riêng những khách hàng đang sử dụng đúng loại dịch vụ mà chúng tôi nâng cấp/bảo trì. Email được dùng là [email protected]

6. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng DeXuat.Com
Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang của DeXuat.Com được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu hệ thống của chúng tôi cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Cập nhật: 15/12/2018 15:02:25