Chính sách thu thập thông tin

Chào bạn,

Tôi tin rằng bạn đang rất quan tâm và cân nhắc khi sử dụng các tính năng trên website http://dexuat.com. Vì vậy chúng tôi xin phép được công bố các điều khoản và chính sách thông tin như sau:

Tiến trình quản lý người dùng

Dành cho tác vụ đăng ký / đăng nhập trên website http://dexuat.com và https://sso.dexuat.com

Chúng tôi lưu trữ các thông tin sau:

 1. Tên người dùng thực tế;
 2. Email người dùng nếu bạn tự nhập;
 3. Email người dùng nếu bạn đăng ký thông qua facebook do Facebook hỗ trợ người dùng và dexuat.com;
 4. Ngày sinh của bạn nếu bạn đăng ký thông qua facebook;
 5. Hình ảnh đại diện của bạn nếu bạn đăng ký thông qua facebook hoặc do bạn tự thây đổi hình ảnh trên địa chỉ https://sso.dexuat.com;
 6. Ngôn ngữ bạn chọn mặc định để phục vụ cho nhu cầu phát triển đa ngôn ngữ của website http://dexuat.com

Ngoài các thông tin trên, chúng tôi không thu thập thêm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác của bạn. Mọi thay đổi sẽ có thông báo chính thức dựa trên phạm vi cho phép của Pháp Luật Việt Nam/ Luật An Ninh Mạng.

Tiến trình quản lý dữ liệu nhập vào

Áp dụng cho tiến trình nhập vào của người dùng trên các công cụ mà http://dexuat.com hỗ trợ.

Công cụ tra cứu tên miền

Địa chỉ hoạt động: http://dexuat.com/cong-cu-pbn/whois

Phạm vi thu thập dữ liệu: 

 1. Tên miền (domain) khi nhập vào;
 2. Địa chỉ IP address của người dùng;
 3. Thời gian thao tác nhập dữ liệu;

Mục đích thu thập dữ liệu:

 1. Dùng để làm cơ sở tiến hành kiếm tra thông tin tên miền;
 2. Dùng để quản lý/chặn/giới hạn người dùng khi sử dụng trái phép/ảnh hưởng đến hệ thống;
 3. Dùng để làm cơ sở chặn/giới hạn giửa các lần kiểm tra của người dùng;

Trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu: Không cam kết quản lý dữ liệu vì không lưu trử trên hệ thống SQL của chúng tôi.

Phạm vi lưu trữ dữ liệu:

 1. Không lưu trữ tên miền (domain);
 2. Lưu trữ tạm thời (cache) địa chỉ IP trong phạm vi 60 phút;
 3. Lưu trữ tạm thời (cache) giữa các lần kiểm tra trong phạm vi 30 giây;

Công cụ đánh giá tên miền

Địa chỉ hoạt động: http://dexuat.com/cong-cu-pbn/danh-gia-pbn

Phạm vi thu thập dữ liệu: 

 1. Tên miền (domain) khi nhập vào;
 2. Địa chỉ IP address của người dùng;
 3. Thời gian thao tác nhập dữ liệu;

Mục đích thu thập dữ liệu:

 1. Dùng để làm cơ sở tiến hành kiếm tra thông tin tên miền;
 2. Dùng để quản lý/chặn/giới hạn người dùng khi sử dụng trái phép/ảnh hưởng đến hệ thống;
 3. Dùng để làm cơ sở chặn/giới hạn giửa các lần kiểm tra của người dùng;

Phạm vi lưu trữ dữ liệu:

 1. Lưu trữ tên miền (domain) làm cơ sở quản lý hàng ngày/ hàng tháng/ tái sử dụng (khi khách hàng kiểm tra nhiều lần trong 24 giờ), các dữ liệu nhạy cảm sẽ được mã hóa 1 chiều (MD5);
 2. Lưu trữ cố định (SQL) các dữ liệu trong thời hạn vĩnh viễn;

Trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu: Cam kết không tái sử dụng vào các mục đích Mua/Bán/Đăng ký mới vào dữ liệu người dùng theo quy định của ICANN/VNNIC/An toàn thông tin Chính phủ theo quyết định 1017-QD-TTG-2018/Luật An Ninh Mạng.

Công cụ kiểm tra domain PBN

Địa chỉ hoạt động: http://dexuat.com/cong-cu-pbn/cong-cu-kiem-tra-domain-pbn

Phạm vi thu thập dữ liệu: 

 1. Tên miền (domain) khi nhập vào;
 2. Địa chỉ IP address của người dùng;
 3. Thời gian thao tác nhập dữ liệu;

Mục đích thu thập dữ liệu:

 1. Dùng để làm cơ sở tiến hành kiếm tra thông tin tên miền;
 2. Dùng để quản lý/chặn/giới hạn người dùng khi sử dụng trái phép/ảnh hưởng đến hệ thống;
 3. Dùng để làm cơ sở chặn/giới hạn giửa các lần kiểm tra của người dùng;

Phạm vi lưu trữ dữ liệu:

 1. Không lưu trữ tên miền (domain);
 2. Lưu trữ tạm thời (cache) địa chỉ IP trong phạm vi 60 phút;
 3. Lưu trữ tạm thời (cache) giữa các lần kiểm tra trong phạm vi 30 giây;

Trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu: Không cam kết quản lý dữ liệu vì không lưu trử trên hệ thống SQL của chúng tôi.

Công cụ kiểm tra từ khóa

Địa chỉ hoạt động: http://dexuat.com/tu-khoa

Phạm vi thu thập dữ liệu: 

 1. Từ khóa (keyword) khi nhập vào;
 2. Địa chỉ IP address của người dùng;
 3. Thời gian thao tác nhập dữ liệu;

Mục đích thu thập dữ liệu:

 1. Dùng để làm cơ sở tiến hành kiếm tra thông tin từ khóa;
 2. Dùng để quản lý/chặn/giới hạn người dùng khi sử dụng trái phép/ảnh hưởng đến hệ thống;
 3. Dùng để làm cơ sở chặn/giới hạn giửa các lần kiểm tra của người dùng;

Phạm vi lưu trữ dữ liệu:

 1. Lưu trữ từ khóa (keyword) làm cơ sở quản lý hàng ngày/ hàng tháng/ tái sử dụng (khi khách hàng kiểm tra nhiều lần), các dữ liệu nhạy cảm sẽ được mã hóa 1 chiều (MD5);
 2. Lưu trữ cố định (SQL) các dữ liệu trong thời hạn vĩnh viễn;
 3. Lưu trữ, học, đọc, gợi ý, mở rộng dữ liệu dựa trên công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo);

Trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu: Không cam kết đảm bảo quản lý dữ liệu vì đây là tài nguyên độc lập, tài sản của hệ thống kiểm tra từ khóa, vận hành bởi http://dexuat.com và các công cụ khi cần thiết.

Công cụ tính tuổi domain hết hạn

Địa chỉ hoạt động: http://dexuat.com/cong-cu-pbn/tinh-tuoi-domain-truc-tuyen

Phạm vi thu thập dữ liệu: 

 1. Tên miền (domain) khi nhập vào;
 2. Địa chỉ IP address của người dùng;
 3. Thời gian thao tác nhập dữ liệu;

Mục đích thu thập dữ liệu:

 1. Dùng để làm cơ sở tiến hành kiếm tra thông tin tên miền;
 2. Dùng để quản lý/chặn/giới hạn người dùng khi sử dụng trái phép/ảnh hưởng đến hệ thống;
 3. Dùng để làm cơ sở chặn/giới hạn giửa các lần kiểm tra của người dùng;

Phạm vi lưu trữ dữ liệu:

 1. Không lưu trữ tên miền (domain);
 2. Lưu trữ tạm thời (cache) địa chỉ IP trong phạm vi 60 phút;
 3. Lưu trữ tạm thời (cache) giữa các lần kiểm tra trong phạm vi 30 giây;

Trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu: Không cam kết quản lý dữ liệu vì không lưu trử trên hệ thống SQL của chúng tôi.

Trên đây là toàn bộ thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng. Các thông tin nếu có thay đổi điều được cập nhật và thông báo đến người dùng.

Trân trọng cám ơn ./

Cập nhật lần thứ nhất: 2019/01/18 – 13:00:00