Quy định sử dụng dịch vụ

1. Người sử dụng (bên mua) phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi (bên cung cấp) trong việc sử dụng WebSite của mình trên hệ thống vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:

1.1 Không dùng hệ thống vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc… Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website của mình.

1.2 Người sử dụng không được gửi, lấy nội dung, tạo liên kết hoặc tạo nội dung trong các trường hợp sau đây:

1.2.1 Bất kì loại dữ liệu, thông tin, hình ảnh, âm thanh nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.

1.2.2 Bất kì loại dữ liệu, thông tin, hình ảnh, âm thanh nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.

2. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm tổn thất tài khoản, sự cố hệ thống khi người dùng không đáp ứng các yêu cầu sau:

2.1 Người sử dụng dịch vụ wordpress khi cung cấp thông quản trị để dùng trong hệ thống vui lòng không cung cấp tài khoản administrator có toàn quyền sử dụng, chúng tôi khuyến khích sử dụng tài khoản cộng tác viên.

2.2 Người dùng khi sử dụng website do blogger.com cung cấp, vui lòng không công khai mã token_access của hệ thống cho bất kỳ người sử dụng nào khác.

3. Chúng tôi sao lưu dữ liệu hàng giờ, tuy nhiên việc sao lưu này chỉ phục vụ cho mục đích quản lý của chúng tôi. Nếu người sử dụng yêu cầu cung cấp, chúng tôi sẽ gửi những bản sao lưu nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên truy xuất dữ liệu đã đăng tin hằng ngày về máy tính hoặc trên các thiết bị lưu trữ của mình để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

4. Cơ chế thực hiện của chúng tôi là dựa vào nguyên tắc của những API do những nhà phát triển mã nguồn wordpress.org, blogspot.com, xenforo.com, vbullentin.com, linkedin.com, facebook.com cung cung cấp. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, domain, hosting, ssl của người dùng nếu phát sinh sự cố không mong muốn.

5. Cơ chế của chúng tôi hoàn toàn tự động và kiểm duyệt nội dung bởi BOT, do đó khi người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng, hình ảnh, nguồn bài viết có bản quyền, các nội dung có liên quan đến mục 1.2 đã nêu.

6. Chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ mà không cần thông báo trước vì lý do vi phạm từ phía người sử dụng ở các mục đã nêu trên. Trường hợp người dùng cam kết với chúng tôi không tái vi phạm quy định sử dụng sẽ phải gửi Công văn cam kết cho chúng tôi. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ buộc phải cắt dịch vụ vĩnh viễn mà không hoàn trả lại phí.

7. Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng phải có văn bản đề nghị giải quyết và các chứng từ đi kèm. Sau ngày kết thúc, nếu người sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp, dịch vụ sẽ được duy trì và áp dụng theo các điều khoản trên hợp đồng mới.

Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ buộc phải cắt dịch vụ vĩnh viễn mà không hoàn trả lại phí.

Cập nhật: 15/12/2018 15:02:25