Cách dùng trình soạn thảo VIM trong Linux cơ bản.

564 lượt xem 7 tháng trước

Vim là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng phổ biến trên các hệ điều hành Unix và Linux. Dưới đây là một số thao tác cơ bản khi sử dụng Vim:

 1. Mở một Tệp Tin:
  vim tên_tệp_tin

  Nếu tệp tin không tồn tại, Vim sẽ tạo một tệp mới với tên bạn đã chỉ định.

 2. Chế Độ Insert:
  • Nhấn i để chuyển sang chế độ insert. Bây giờ bạn có thể nhập văn bản như bình thường.
  • Nhấn Esc để thoát khỏi chế độ insert và quay về chế độ normal.
 3. Lưu và Thoát:
  • Trong chế độ normal, nhập :w để lưu.
  • Nhập :q để thoát.
  • Nhập :wq để lưu và thoát.
 4. Thoát Mà Không Lưu:
  • Nếu bạn muốn thoát mà không lưu, nhập :q!.
 5. Di Chuyển Trong Tệp Tin:
  • Sử dụng các phím mũi tên hoặc h, j, k, l để di chuyển.
  • h: sang trái, j: xuống dưới, k: lên trên, l: sang phải.
 6. Xoá và Cắt:
  • Đưa con trỏ đến dòng hoặc ký tự bạn muốn xoá.
  • Nhấn x để xoá một ký tự.
  • Nhấn dd để xoá một dòng.
 7. Dán:
  • Nhấn p để dán văn bản đã được cắt hoặc sao chép sau con trỏ.
 8. Tìm và Thay Thế:
  • Trong chế độ normal, nhập :/từ_cần_tìm để tìm từ.
  • Nhấn n để di chuyển đến kết quả tiếp theo.
  • Để thay thế, nhập :%s/từ_cần_tìm/từ_thay_thế/g.
 9. Undo và Redo:
  • Nhập u để undo.
  • Nhập Ctrl + r để redo.
 10. Chức Năng Hồi:
 • Đưa con trỏ đến một từ, nhập * để tìm từ tiếp theo giống từ hiện tại.

Đây chỉ là một số thao tác cơ bản. Vim có nhiều tính năng phức tạp khác. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể sử dụng vimtutor, một chương trình giáo dục tích hợp sẵn với Vim. Gõ vimtutor trong dòng lệnh để bắt đầu học.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

Chưa có ai đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *