Chào bạn,

Gần đây mình liên tục nhận được các lời yêu cầu mong muốn hỗ trợ cho “DEXUAT.COM” một ly cà phê để thay lời cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ phát triển. Vì đây cũng là một vấn đề tế nhị, nhưng từ chối mãi cũng không là 1 việc làm tốt.

Nên hôm nay, sau rất lâu thời gian suy nghĩ cùng nhiều lời khuyến khích mở trang Tài Trợ này. Mình sẽ công khai số tài khoản của mình.

Tài Khoản Ngân hàng Á Châu – ACB
Số Tài Khoản: 220.064.799
Tên Tài Khoản: Lê Thanh Sang
Chi Nhánh: Ngân hàng Á Châu – PGD Nguyễn Oanh

Nội dung: Donate Dexuat.Com

Thay mặt cho Đội Ngũ Phát Triển DEXUAT, mình cám ơn Anh Em luôn đồng hành và ủng hộ.

Lê Thanh Sang