Alibaba Cloud

Với tham vọng lớn là đánh bại Amzon trong lĩnh vực lưu trữ đám mây, từ năm 2009 Alibaba đã bắt đầu kinh doanh mảng Cloud.

Hiện nay Alibaba Cloud là nhà cung cấp Cloud đứng đầu tại Trung Quốc và đứng thứ 4 trên thế giới về mảng Web Hosting.

Alibaba Cloud nhằm mục đích xây dựng nền tảng dịch vụ điện toán đám mây, bao gồm khai thác dữ liệu thương mại điện tử, xử lý dữ liệu thương mại điện tử và tuỳ biến dữ liệu.

Alibaba Cloud được thành lập vào tháng 9 năm 2009 kết hợp với kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn Alibaba.

Alibaba Cloud có các trung tâm và nhà khai thác R&D ở Hàng Châu, Bắc Kinh, Hồng Kông, Singapore, Silicon Valley và Dubai. Vào tháng 7 năm 2014, Alibaba Cloud ký hợp đồng với Inspur.

Alibaba Cloud là công ty điện toán đám mây cao cấp lớn nhất tại Trung Quốc. Năm 2009, Alibaba mua HiChina , dịch vụ đăng ký miền lớn nhất và lưu trữ web công ty dịch vụ ở Trung Quốc, và xây dựng thành Alibaba Cloud.

Alibaba Cloud phát triển các nền tảng điện toán đám mây và quản lý dữ liệu có khả năng mở rộng cao.

Alibaba Cloud cung cấp một bộ dịch vụ điện toán đám mây toàn diện để hỗ trợ những người tham gia hệ sinh thái thương mại trực tuyến và điện thoại di động của Alibaba Group, bao gồm người bán và khách hàng và doanh nghiệp thứ ba.